Faculteit Godgeleerdheid

Faculteit Godgeleerdheid

De Faculteit Godgeleerdheid is één van de eerste vier faculteiten die in 1636, samen met de faculteit van Geneeskunde, Rechtsgeleerdheid en Filosofie, is opgericht bij de oprichting van de Utrechtse universiteit. In de twintigste eeuw waren de hoogleraren de enige medewerkers. De faculteit had een eigen kamer in het gebouw. Het Theologisch Instituut werd in 1953 opgericht. Hier werd onderwijs en onderzoek geconcentreerd. Volgens de Rijksuniversiteit Utrecht bestond het personeel uit de directeur, ambtenaren, assistenten, bibliotheekbediende en schrijfster.

Het bestuur van de faculteit kwam uiteindelijk te liggen bij de faculteitsraad. Deze raad bestond uit de studenten en de gekozen leden uit de staf. Er werden vaste commissies voor onderwijs en onderzoek opgericht. Daarnaast werd er ook een dagelijks bestuur opgericht, waarvan de vergaderverslagen vanaf 1980 pas zijn overgeleverd. In de afdelingen vond het onderwijs en onderzoek plaats. Deze werden na invoering van de WUB vakgroepen. De vakgroepen werden bestuurd door de afdelingsraad, vakgroepbestuur, vakgroepraad en de commissie van overleg.

Kerkelijke opleidingen

Het onderzoek en onderwijs werden verricht door de kerk benoemde hoogleraren. Er waren kerkelijke opleidingen vanwege de Hervormde Kerk, de Oud Katholieke Kerk, de Evangelisch-lutherse Kerk, de Unie van Baptistengemeenten en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. In Utrecht en Amsterdam werden er hogescholen voor de priesteropleiding opgericht. Dit gebeurde na de sluiting van de katholieke grootseminaries in de jaren 60. Een nieuwe samenwerking tussen de Faculteit Godgeleerdheid en de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht werd geboren. Zoals bij de predikantenopleiding voor de Hervormde Kerk was er geen sprake van een duplex ordo.

Deze faculteit heeft een groot aantal fondsen. In 1650 werd het eerste fonds in het leven geroepen. Ook hoogleraren beheert een fonds. De hoogleraren beheerde het fonds die een hoogleraar in de godgeleerdheid in 1706 had opgericht.

 

MEER ARTIKELEN

Katholieke Universiteit

Ontwikkeling

RECENTE BERICHTEN

Ontwikkeling van de kerk

De opkomst van het multisite model is al duidelijk zichtbaar in de Nederlandse steden. Dit model gaat om een kerk die meerdere dochter kerken heeft.

LEES MEER»