Ontwikkeling van de kerk

Ontwikkeling van de kerk

De opkomst van het multisite model is al duidelijk zichtbaar in de Nederlandse steden. Dit model gaat om een kerk die meerdere dochter kerken heeft. Het betekent dus eigenlijk een kerk, maar dan op meerdere locaties. De dochterkerken vestigen zich letterlijk in de wijken niet ver buiten de moederkerk. Een van de voordelen is dus dat bezoekers dus minder ver hoeven te rijden, waardoor ze makkelijker mensen kunnen meenemen. Ook steeds meer kerken willen bij een multi site systeem horen. Het verlangen om een onderdeel te zijn van een goedlopend systeem wordt steeds meer gezien. Het worstelen om de eigen kerk in leven te houden neemt hierdoor af. Veel kerken kloppen actief aan bij bestaande multisite kerken.

Veel kerkleiders lieten zich leiden door de Heilige Geest en speelde geen Niet lang geleden programma af. Veel meer kernen vragen tegenwoordig om programma’s, zodat de kerkleiders hun te besteden tijd beter en productiever kunnen besteden. De opkomst van netwerken is groot. Denominaties zullen steeds meer vervangen worden door netwerken.
Kerken die zich bij een netwerken aansluiten kunnen erg verschillen van elkaar. Er is wel een gemeenschappelijke visie op hoe de doelen willen bereiken. De meeste kerkleiders vinden de grote opkomst van netwerken positief. Ze zien de netwerken niet als concurrenten, maar als potentiële partners.

De ontkerkelijking in Nederland

De ontkerkelijking is al tientallen jaren aan de gang In Nederland. De meeste kerkgebouwen zijn tegenwoordig omgetoverd tot appartementencomplexen of boekhandels. Welvaart is niet de belangrijkste factor van de individualisering, maar ons steeds hogere niveau in opleiding. De Nederlandse bevolking was in de jaren 60 2 tot 3 procent hoogopgeleid. Tegenwoordig is dat al ruim een derde. Door het hogere opleidingsniveau van mensen komt de nadruk steeds meer te liggen op het vergaren van kennis en het vinden van wetenschappelijk bewijs. Technologische ontwikkelingen spelen ook zeker een grote rol in dit proces. Dat we ons leven zelf in de hand hebben en zelf in staat zijn om dingen op te lossen komt mede door deze technologische ontwikkelingen. Het gevoel dat het geloof nodig is, neemt hierdoor snel af. Een andere factor is de sterk verbeterde gezondheidszorg. Vroeger waren er dingen waar je kwetsbaar voor kon zijn. Je ging naar een hogere macht, omdat er geen oplossing was. Door de snelle ontwikkeling van de geneeskunde is dat veranderd, want mensen voelen zich minder hulpeloos.

MEER ARTIKELEN

Faculteit Godgeleerdheid

Katholieke Universiteit

RECENTE BERICHTEN

Ontwikkeling van de kerk

De opkomst van het multisite model is al duidelijk zichtbaar in de Nederlandse steden. Dit model gaat om een kerk die meerdere dochter kerken heeft.

LEES MEER»